Contact

Living of Things l ร้อยเรื่องอยู่

Living of Things ร้อยเรื่องอยู่

Living of Things

Living of Things ร้อยเรื่องอยู่ คือ ‘ผู้ผลิตรายการ’ ที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ประสบการณ์ แรงบันดาลใจ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทุกด้าน ร้อยเรื่องราวและนำเสนอด้วยรูปแบบที่สร้างสรรค์ เล่าเรื่องผ่าน วิดีโอและพอดแคสต์ เนื้อหาของ Living of Things ครอบคลุมทั้งเรื่อง สุขภาพกาย สุขภาพใจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ทั้งสาระความรู้ เพื่อพัฒนาชีวิตของคุณผู้ชม

ติดต่องานโฆษณา หรือ Production ได้ที่
Email : livingofthings@gmail.com
Mobile : 066-159-8787

Better living i product i service

บริการของ ร้อยเรื่องอยู่

วีดีโอรีวิว Advertorial

การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และบริการ แบบเจาะลึก สร้าง Vdo Content เพื่อตอบโจทย์สินค้าเฉพาะ ให้ข้อมูลและความรู้กับผู้ชม

บทความรีวิว Advertorial

การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และบริการ สร้าง แบบเจาะลึก Text Content เพื่อตอบโจทย์สินค้าเฉพาะ ให้ข้อมูลและความรู้กับผู้ชม

Co-Creation Content

สร้าง Content ใหม่เพื่อตอบโจทย์สินค้าเฉพาะ ให้ข้อมูลและความรู้กับผู้ชมผู้ชม ร่วมกับแบรนด์ รีวิว สินค้า บริการ ต่างๆ

ติดต่องานโฆษณา

ติดต่อโฆษณา

066 159 8787

contact

livingofthings@gmail.com